Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Latest News 2009 és 2014 között habilitált illetve MTA doktori fokozatot szerzett oktatók

HABILITÁCIÓ


Báldi András

Időpont: 2009. december 10.

12.30 óra - tantermi előadás: Élőhelyek szegélyének hatása a biológiai sokféleségre

Angol nyelvű előadás: The role of habitat edges at the landscape scale

 
Cserné Szappanos Henrietta

Időpont: 2011. feburár 10.

10.00 óra - tantermi előadás:A kontrakcióra képes sejttípusok speciális feladatokhoz való alkalmazkodásai. A mozgás szerveinek törzsfejlődése.

11.00 óra - tudományos előadás: Elemi kalciumfelszabadulási események fajtái és befolyásolhatóságuk harántcsíkolt izomsejtekben

angol nyelvű előadás: Comparison of voltage-dependent and voltage-independent Ca2+ sparks in skeletal muscle fibres

 
Fekete Erzsébet

Időpont: 2009. november 11.

10.00 óra - tantermi előadás: Béta-laktám típusú antibiotikumok bioszintézise és hatásmechanizmusa

11.00 óra - tudományos előadás: Az anoméria és a mutarotáció szerepe a Trichoderma reesi fonalas gomba celluláz génjeinek laktóz általi indukciójában

angol nyelvű előadás: Mutarotation of D-galactose anomers plays a significant role in the induction of cellulases by lactose in Trichoderma reesei

 

 Lendvai Ádám

Időpont: 2013. szeptember 10.

11.30 óra - tantermi előadás: Az életmenetek evolúciója

12.30 óra - tudományos előadás: A stresszválasz és az utódgondozás kapcsolata hím házi verebeknél

idegen nyelvű előadás: The connection of stress response and parental care in male house sparrows

 

Lengyel Szabolcs

Időpont: 2012. február 20.

12.00 óra - tantermi előadás: A közösségeket alkotó fajok száma, elosztása, fajszám-terület összefüggés és szigetbiogeográfia, a fajgazdagság és produktivitás kapcsolata

13.00 óra - tudományos előadás: Darwin "irtózatos rejtélye" és a hangyák magterjesztő szerepe a zárvatermő növények diverzifikációjában

idegen nyelvű előadás: Darwin's "abominable mystery" and the role of seed dispersal by ants in the diversification of angiosperm plants

 

Lövei Gábor

Időpont: 2009. december 10.

10.30 óra - tantermi előadás: Az urbanizáció hatása a biodiverzitásra, futóbogarakkal kapcsolatos vizsgálatok alapján

Idegen nyelvű előadás: A genetikailag módosított növények környezeti hatásainak nyitott kérdései

 

Magura Tibor

Időpont: 2013. szeptember 10.

14.30 óra - tantermi előadás: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra

idegen nyelvű előadás: Der Waldmantel und die am Boden aktiven Arthropoden

 

Máthé Csaba

Időpont: 2011. november 10.

1.00 óra - tantermi előadás: A növényi sejt citoszkeletonja

12.00 óra - tudományos előadás: A mikrocisztin-LR szövet- és sejtszintű hatásai edényes modellnövényekben

angol nyelvű előadás: The effect of the protein phosphotase inhibitory microcystin-LR on the regulation of plant mitosis

 

Matus Gábor

Időpont: 2009. november 11.

12.00 óra - tantermi előadás: A vegetációdinamika alapjai

13.00 óra - tudományos előadás: Egy zempléni rét vegetációdinamikája és restaurációjának lehetősége

14.00 óra - angol nyelvű előadás: Secondary succession in overgrazed Potentillo-Festucetum sandy pastures

 

Mikóné Hamvas Márta

Időpont: 2014. június 26.

11.00 óra - tantermi előadás: Kiválasztó struktúrák, kiválasztott anyagok a hajtásos növényekben

12.00 óra - tudományos előadás: Vízinövények ciantoxinokkal szembeni stresszreakciói

Idegen nyelvű előadás: Stress-reaction of some aquatic plant species to cyanatoxins

 

Molnár V. Attila

Időpont: 2013. február 25.

13.30 óra – tantermi előadás: Linné szerepe, jelentősége és kora

14.30 óra - tudományos előadás: Magyarországi orchideák herbáriumi adatbázisa és klímaválasza

15.30 óra- angol nyelvű előadás: The climatic responsiveness of Hungarian Orchids

 

Pusztahelyi Tünde

Időpont: 2009. április 16.

11.00 óra - tudományos előadás: Kitinolítikus fehérjék gazdaságos előállítása

13.00 óra - tantermi előadás: Toxinogén gombák, mikotoxinok

 

Revákné Markóczi Ibolya

Időpont: 2014. május 21.

12.00 óra - magyar nyelvű tantermi előadás: A természettudományos problémamegoldás folyamata kisiskolás korban

13.00 óra - tudományos előadás: A természettudományos problémamegoldási folyamat dimenzióinak vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában

14.00 óra - idegen nyelvű előadás: Investigation of dimensions of science problem solving process at primary level

 

Rózsa Lajos

Időpont: 2009. január 14.

11.00 óra – tantermi és idegen nyelvű előadás: Paraziták és pathogének virulenciájának evolúciója

 

Schmera Dénes

Időpont: 2010. október 4.

11.00 óra – tantermi előadás: Mozgás és közösségi mintázatok, interakciók

12.00 óra – tudományos előadás: Felaprózó tegzesek térbeli szerveződése egy gázló élőhelyen. Vajon van kompetíció a fajok között?

idegen nyelvű előadás: Spatial organisation of shredder guild of caddisflies (Trichoptera) in a riffle. Searching for the effect of competition.

 

Török Péter

 Időpont: 2012. június 27.

12.00 óra – tantermi előadás: Növényi terjedés fogalma, célja és szerepe a növényközösségekben

13.00 óra – tudományos előadás: Alkalmazható-e a gyepesítés gyomok visszaszorítására? – magvetés gyepesítés korábbi szántóterületeken

idegen nyelvű előadás: Restoring glassland biodiversity: Sowing low-diversity seed mixtures can lead to rapid favourable changes

 

Végvári Zsolt

Időpont: 2013. december 3.

11.00 óra - tantermi előadás: Földön fészkelő madárfajok védelme

12.00 óra - tudományos előadás: A klímaváltozás fenológiai hatásai

idegen nyelvű előadás: Phenological effects of climate change

 

 

 


NAGYDOKTORI

 Lengyel Szabolcs

DSc fokozatot megszerezte: 2014. december 9.

 
Magura Tibor

DSc fokozatot megszerezte: 2012. december 5.

 
Molnár V. Attila

A doktori munka nyilvános vitája: 2015. január 14.

 
Szép Tibor

DSc fokozatot megszerezte: 2009.

 
Vasas Gábor

2014. június 17-én a habitusvizsgálat megtörtént, az MTA Ökológiai Bizottság támogatta az eljárásra bocsájtást