Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Latest News Ph.D Fokozatot Szerzett Hallgatók 2009-2015


Alkalmazott Ökológia Doktori Program

 Lisóczkiné Halász Judit          témavezető: Lakatos Gyula                környezettudományok            időpont:2009. XI. 02. 11:00:00         Hulladéklerakók mikrobiológiai szempontú elemzése           2010-01-13     summa cum laude   PhD     egyéni

 Biodiverzitás Doktori Program

 Bán Miklós      témavezető: Moskát Csaba                 biológiai tudományok időpont: 2012. XI. 28. 12:00:00            Kakukk parazitizmus nádirigón: koevolúciós adaptációs mechanizmusok    2013-02-14     summa cum laude   PhD     egyéni

 Bátori Edit       témavezetők: Pecsenye Katalin és Varga Zoltán Sándor        biológiai tudományok időpont: 2013. IX. 17. 11:00:00         Variabilitás és differenciálódás Melitaea (subg. Mellicta) fajok (Lepidoptera: Nymphalidae) Kárpát-medencei populációiban         2013-11-13     cum laude       PhD     társ

Bereczki Judit témavezető: Pecsenye Katalin biológiai tudományok időpont: 2009. IV. 15. 11:30:00         A genetikai variabilitás szerkezete a Maculinea alcon-fajcsoport (Lepidoptera: Lycaenidae) Kárpát-medencei populációiban 2009-04-27     summa cum laude       PhD     egyéni

 Boldogh Sándor András          témavezető: Varga Zoltán Sándor                   biológiai tudományok időpont: 2009. X. 14. 13:00:00           Védett gerincesek konzervációbiológiája - monitoring és fajmegőrzési programok tervezése és kivitelezése         2009-11-04     summa cum laude       PhD     egyéni

 Gyuris Enikő   témavezető: Barta Zoltán                    témavezető: biológiai tudományok     időpont: 2013. VI. 10. 13:00:00          A viselkedés egyedi változatossága a verőköltő bodobácsnál (Pyrrhocoris apterus): okok és következmények         2013-09-25     cum laude       PhD     egyéni

 Holló Gábor    témavezető: Szathmáry László                       biológiai tudományok időpont: 2009. XII. 11. 12:00:00          Az 1-11. századokban az Alföld területén élt népességek kraniometriai elemzése    2010-01-13            summa cum laude       PhD     egyéni

 Kenyeres Zoltán Tamás          témavezető: Rácz István                     biológiai tudományok időpont: 2011. I. 31. 14:00:00          Egyenesszárnyú (Orthoptera) fajok és együttesek a Bakonyvidéken 2011-04-19     summa cum laude   PhD     egyéni

 Kőrösi Ádám   témavezető: Varga Zoltán Sándor                   biológiai tudományok időpont: 2009. XII. 16. 14:00:00          Hangyaboglárka lepkék (Lepidoptera: Lycaenidae) térbeli populációszerkezete és élőhelyhasználata        2010-01-13     summa cum laude       PhD     egyéni

 Kovács Zsófia Eszter  témavezető: Kordos László                biológiai tudományok időpont: 2014.X.06. 12:00            A kisemlősfauna holocén kori változásai Magyarországon – a házi patkány (Rattus rattus) megjelenése és terjedése          2014.11.12.     summa cum laude       PhD     egyéni

 Mónus Ferenc témavezetők: Barta Zoltán és Liker András    biológiai tudományok időpont: 2011. III. 03. 13:00:00          Mezei verebek csapatos táplálkozásának vizsgálata   2011-04-19     summa cum laude       PhD            társ

 Szabó Dániel Zoltán    témavezetők: Szép Tibor és Varga Zoltán Sándor      biológiai tudományok időpont: 2011. XII. 12. 10:00:00        A partifecske (Riparia riparia) diszperziós viselkedése        2012-01-23     summa cum laude   PhD     társ

 Tamás Enikő Anna     témavezető: Szép Tibor                      biológiai tudományok időpont: 2012. XI. 29. 11:00:00          A fekete gólya (Ciconia nigra) költése és vonulása, különös tekintettel egy közép-európai populációra, valamint a hidro-meteorológiai tényezők és a vizes élőhelyek állapotának hatásaira   2013-02-14            cum laude       PhD     egyéni

 Tökölyi Jácint témavezető: Barta Zoltán        biológiai tudományok időpont: 2011. XI. 25. 11:00:00            Seasonality, environmental predictability and the avian annual cycle – Szezonalitás, környezeti prediktabilitás és a madarak éves ciklusa       2012-01-23     summa cum laude       PhD     egyéni

 Tóth János Pál témavezető: Varga Zoltán Sándor       biológiai tudományok időpont: 2012. IX. 28. 11:00:00            A Melitaea ornata (Lepidoptera: Nymphalidae) taxonómiája, elterjedése és ökológiája       2012-10-29            summa cum laude       PhD     egyéni

 Vágási István Csongor témavezetők: Barta Zoltán      Pap Péter László          biológiai tudományok időpont: 2013. VI. 10. 15:00:00         A vedlés költségei: tollak minősége, jelzések és fiziológia     2013-09-25     summa cum laude   PhD     társ

 

Biológia Doktori Program

 Andor Attila;   témavezető: Szentirmai Attila             biológiai tudományok időpont: 2012. III. 20. 12:00:00            Inszerciós mutagenezis alkalmazása szterinlebontásért felelős Mycobacterium gének megismerésében            2012-04-23     summa cum laude       PhD     egyéni

 Balázs Anita    témavezető: Sipiczki Mátyás              biológiai tudományok időpont: 2012. IV. 23. 11:30:00            A Schizosaccharomyces japonicus sejtszeparációban résztvevő génjeinek vizsgálata          2012-04-23            summa cum laude       PhD     egyéni

 Batta Gyula     témavezető: Sipiczki Mátyás              biológiai tudományok időpont: 2010. VI. 11. 11:00:00            A Schizosaccharomyces pombe sep9+ génjének funkcionális analízise        2010-07-02     summa cum laude   PhD     egyéni

 Beyer Dániel Ernő      témavezetők: Máthé Csaba és Borbély György          biológiai tudományok időpont: 2011. IV. 27. 11:00:00         A cilindrospermopszin és a mikrocisztin-LR (cianotoxinok) citológiai hatásai in vitro előállított nád (Phragmites australis) növényekben   2011-07-06     summa cum laude       PhD     társ

 Demeter Zita   témavezető: Mészáros Ilona               biológiai tudományok időpont: 2014. XII. 05. 11:00            Szövettenyészetek alkalmazása fehér tölgy (Quercus alnemzetség) genotípusok ozmotikus stressztoleranciájának a vizsgálatára   2015.02.02      summa cum laude       PhD

 Enczi Klára     témavezető: Sipiczki Mátyás              biológiai tudományok időpont: 2011. X. 28. 12:00:00            A gomba dimorfizmus vizsgálata: citológia és genetikai szabályozás            2012-01-23     summa cum laude   PhD     egyéni

 Fekete Csaba Attila     témavezető: Kiss László                     biológiai tudományok időpont: 2013. IX. 19. 10:00:00          A Thermobifida fusca TM51-ből származó xilán 1,4 ß–xilozidáz enzim működési mechanizmusának vizsgálata  2013-11-13     cum laude       PhD     egyéni

 Gonda Sándor témavezető: Vasas Gábor                   biológiai tudományok időpont: 2011. XI. 04. 14:00:00            Plantago fajok hatóanyag-összetételének és stabilitásának vizsgálata           2012-01-23     summa cum laude   PhD     egyéni

 Hörcsik Tibor Zsolt     témavezető: Mészáros Ilona               környezettudományok            időpont: 2010. II. 11. 11:00:00          A króm hatása a Chlorella pyrenoidosa néhány anyagcsere-folyamatára     2010-04-27     summa cum laude       PhD     társ

 Jámbrik Katalin                       témavezető: M-Hamvas Márta és Borbély György     időpont: biológiai tudományok    2011. XI. 22. 14:00:00           A mikrocisztin-LR és a cilindrospermopszin hatása a vízinövények növekedésére, proteáz és nukleáz enzimeik aktivitására        2012-01-23     summa cum laude       PhD     társ

 Lengyel Gábor Dániel témavezető: Papp László                    biológiai tudományok időpont: 2011. XII. 14. 13:30:00          A palearktikus púposlégy genuszok taxonómiai és faunisztikai vizsgálata (Diptera: Phoridae)            2012-01-23     summa cum laude       PhD     egyéni

 Mile Orsolya   témavezető: Mészáros Ilona               környezettudományok            időpont: 2009. XI. 12. 10:30:00          A talajheterogenitás és a növényzet összefüggései szikes területen   2010-01-13     summa cum laude   PhD     társ

 Mojtaba Assadollahi   témavezető: Karaffa Levente és Karaffa Erzsébet     biológiai tudományok időpont: 2013. III. 04. 12:00:00          Genetic diversity of Botrytis cinerea and its relevance in the development of fungicide resistance        2013-05-08     cum laude       PhD     társ

 Oláh Viktor     témavezető: Mészáros Ilona               környezettudományok            időpont: 2010. V. 17. 11:00:00          A króm(VI) hatása békalencse-fajok axenikus tenyészeteinek növekedési jellemzőire és fotoszintetikus aktivitására     2010-07-02     summa cum laude       PhD     társ

 Pfliegler Valter Péter   témavezető: Sipiczki Mátyás              biológiai tudományok időpont: 2014. I. 10. 14:00:00            Élesztőgombák hibridizációs folyamatainak vizsgálata          2014-02-12     summa cum laude       PhD            egyéni

 Váczy Kálmán Zoltán témavezetők: Karaffa Levente és Karaffa Erzsébet   biológiai tudományok időpont: 2009. IV. 06. 13:00:00         Botrytis cinerea populációk vizsgálata az Egri borvidéken    2009-04-27     summa cum laude   PhD     társ

 

 Biotechnológia Doktori Program

Buzder Tímea  témavezető: Bánfalvi Gáspár              biológiai tudományok időpont: 2010. XI. 11. 11:00:00            A vese apoptótikus endonukleázainak szerepe a bejuttatott idegen DNS/RNS lebontásában            2011-02-01   summa cum laude       PhD     egyéni

 Cseresnyés Zoltán       témavezető:  Bánfalvi Gáspár             biológiai tudományok időpont: 2010. VII. 16. 11:00:00          Egyszeri és többszörös akciós potenciálok által kiváltott kalcium jelek helyi megfigyelése és számítógépes modellezése béka és patkány szimpatikus ganglion neuronokon        2010-09-28     summa cum laude   PhD     egyéni

 Gácsi Marianna                       témavezető: Bánfalvi Gáspár              biológiai tudományok időpont: 2010. I. 05. 11:30:00          Cianobakteriális toxinok és cianobaktérium kivonatok citotoxicitásának összehasonlító vizsgálata CHO-K1 sejtekben      2010-03-24     cum laude       PhD     egyéni

 Hegedűs Nikoletta       témavezető: Pócsi István                    biológiai tudományok időpont: 2011. IX. 08. 11:00:00          A Penicillium chrysogenum által termelt kis molekulatömegű antifungális fehérje (PAF) élettani szerepének a felderítése          2011-09-13     summa cum laude       PhD     egyéni

 Miskei Márton témavezető: Pócsi István                    biológiai tudományok időpont: 2009. IX. 10. 13:00:00            Aspergillus fonalas gombák stressz válaszában szerepet játszó gének feltérképezése és vizsgálata  2009-09-17   summa cum laude       PhD     egyéni

 Szilágyi-Bónizs Melinda         témavezető: Emri Tamás         biológiai tudományok időpont: 2012. IX. 28. 10:00:00          Az Aspergillus nidulans autolitikus enzimtermelésének vizsgálata    2012-10-29     summa cum laude   PhD     egyéni

 Tóth Viktória   témavezető: Emri Tamás                    biológiai tudományok időpont: 2012. XII. 14. 11:00:00            Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC 58397 törzs jellemzése, echinocandin B és szterigmatocisztin termelésének vizsgálata          2013-02-14     summa cum laude       PhD     egyéni

 

 Hidrobiológia Doktori Program

 Antal László    témavezető: Nagy Sándor Alex                      környezettudományok            időpont: 2013. IV. 19. 10:00:00          A Szamos hazai szakaszának halközösségében bekövetkezett változások a cianid- és nehézfém szennyezést követően 2013-05-08     cum laude       PhD     egyéni

 Bácsiné Béres Viktória;          témavezető: Grigorszky István                       környezettudományok            időpont: 2013. II. 15. 11:00:00          A Chrytomonas ovata Ehrenberg (Cryptophyta) és a Microcystis aeruginosa Kützig (Cyanobacteria) algataxonok interakciós kapcsolatai      2013-05-08     summa cum laude            PhD     egyéni

 Boda Pál          témavezetők: Csabai Zoltán és Nagy Sándor Alex     környezettudományok            időpont: 2010. X. 13. 11:00:00           Vízirovarok (Coleoptera, Heteroptera) évszakos és napszakos diszperziójának sajátosságai            2010-10-20     summa cum laude       PhD     társ

 Boros Gergely témavezetők: Tátrai István és Nagy Sándor Alex       környezettudományok            időpont: 2010. X. 18. 10:00:00           Abiotikus és biotikus tényezők hatása sekély állóvizek belső tápanyagterhelésére   2010-10-27   summa cum laude       PhD     társ

 Czédli Herta    témavezető: Nagy Sándor Alex                      környezettudományok            időpont: 2014.VI.30. 11:30   „Halak nehézfémtartalmának elemzése különböző elemanalitikai módszerek alkalmazásával            2014.09.22.     summa cum laude       PhD     egyéni

 Farkas Anna    témavezetők: Dévai György és Nagy Sándor Alex     környezettudományok            időpont: 2014. IV. 25. 10:30:00         Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) kirepülési jellemzői        2014-05-14     summa cum laude       PhD     társ

 Horváth Hajnalka        témavezető: Dévai György és Présing Mátyás            környezettudományok            időpont: 2014.IX.25. 11:00    A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken            2014.11.12.     summa cum laude       PhD     társ

 Juhász Krisztina          témavezető: Nagy Sándor Alex                      környezettudományok            időpont: 2014.X.21. 12:00        Az eurázsiai vidra (Lutra lutra L., 1758) élőhelyhasználat- és táplálékösszetétel-vizsgálata hortobágyi mesterséges halastórendszerekben           2014.11.12.     cum laude       PhD     egyéni

 Lukács Balázs András témavezető: Dévai György                 környezettudományok            időpont: 2009. XII. 04. 13:00:00    Felső-Tisza-vidéki holtmedrek hínár- és mocsári növényzetének összehasonlító elemzése  2010-01-13   cum laude       PhD     egyéni

 Nagy Henrietta Beáta  témavezető: Dévai György                 környezettudományok            időpont: 2011. II. 04. 11:00:00          A mocsári szitakötő (Libellula fulva Müller, 1764) populációdinamikája a Bihari-sík kisvízfolyásaiban

 Szabó Gitta      témavezetők: Dévai György és Kériné Borsodi Andrea         környezettudományok             időpont: 2011. VI. 22. 11:00:00         Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és a kiskunsági szikes vízterek üledékében   2011-07-06     summa cum laude       PhD     társ

 Szalontai Krisztina      témavezetők: Dévai György és G.-Tóth László          környezettudományok            időpont: 2009. XI. 02. 11:00:00         A pontusi tanúrák (Limnomysis benedeni /Czerniavsky, 1882/) állományfelmérése, populáció-dinamikája és produkciója a Balatonban      2010-01-13     summa cum laude            PhD     társ

 Tóth Adrienn   témavezetők: Nagy Sándor Alex és Zsuga Katalin     környezettudományok            időpont: 2014. V. 05. 11:30:00           Kerekesféreg (Rotifera) közösségek faunisztikai és ökológiai vizsgálata a Kárpát-medence időszakos szikesein     2014-05-14     summa cum laude       PhD     társ

 Tóth Mónika   témavezetők: Dévai György és Móra Arnold biológiai tudományok időpont: 2012. XII. 19. 12:30:00          A növényzet szerepe az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) tér- és időbeli előfordulásában            2013-02-14     summa cum laude       PhD     társ

 

Kvantitatív és Terresztris Ökológia Doktori Program

 Bartáné Tóth Beáta     témavezető: Tóth János Attila             környezettudományok            időpont: 2013. IX. 20. 13:00:00          Ektomikorrhizás kapcsolatok ökológiai vizsgálatai: módszerek, környezeti manipulációk és invazív fajok hatásai   2013-11-13     summa cum laude       PhD     egyéni

 Bogyó Dávid   témavezető:  Tóthmérész Béla                        környezettudományok            időpont: 2015.I.16. 10:30   Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) in human-modified landscapes 2015.02.02.     summa cum laude            PhD     egyéni

 Deák Balázs    témavezető: Tóthmérész Béla             környezettudományok            időpont: 2013. III. 29. 11:00:00          Természetvédelmi kezelések szerepe a gyepek biodiverzitásának megőrzésében –hagyományos kezelés, kontrollált égetés és magvetés           2013-05-08     summa cum laude       PhD     egyéni

 Déri Eszter      témavezető: Lengyel Szabolcs                        környezettudományok            időpont: 2011. II. 28. 13:00:00          Az élőhelyi szintű biológiai sokféleség változásai, befolyásoló tényezői, monitorozása és növelésének lehetőségei         2011-04-19     summa cum laude       PhD     egyéni

 Fekete István Csaba    témavezető: Tóth János Attila             környezettudományok            időpont: 2009. VII. 09. 11:00:00    Avarkezelések hatása a síkfőkúti DIRT parcellák talajainak mikrobiális aktivitására és szervesanyag-tartalmára          2009-09-17     cum laude       PhD     egyéni

 Kelemen András         témavezető: Török Péter                     környezettudományok            időpont: 2013. IX. 06. 11:00:00          Fitomassza szerepe a vegetációdinamikában. Természetes gyepek dinamikája, spontán szukcesszió és gyeprekonstrukció      2013-11-13     summa cum laude       PhD     egyéni

 Koncz Gábor   témavezetők: Papp Mária és Tóthmérész Béla           környezettudományok            időpont: 2013. VI. 05. 14:00:00         Cseres-tölgyes erdők (Síkfőkút Project és Vár-hegy) lágyszárú növényzet és magkészlet vizsgálata        2013-09-25     summa cum laude       PhD     társ

 Kotroczó Zsolt témavezető: Tóth János Attila             környezettudományok            időpont: 2009. VIII. 03. 11:00:00          Erdőtalaj szén-dioxid kibocsátása és szerves anyag dinamikája avarmanipulációs kísérletekben (Síkfőkút DIRT Project)          2009-09-17     summa cum laude       PhD     egyéni

 Krakomperger Zsolt    témavezetők: Tóth János Attila és Tóthmérész Béla   környezettudományok            időpont: 2011. IV. 13. 11:00:00         Avarinput hatása a talaj elemtartalmára és a talaj enzimek aktivitására      2011-04-19     summa cum laude       PhD     társ

 Krasznai Enikő           témavezető: Tóthmérész Béla Borics Gábor   környezettudományok            időpont: 2011. V. 27. 11:00:00           Alga közösségek tér- és időbeli változása holtágakban és vízfolyásokban    2011-07-06            cum laude       PhD     társ

 Miglécz Tamás            témavezető: Török Péter         környezettudományok            időpont: 2014.VII.03. 14:00            Avar szerepe a csírázásban és gyepek dinamikájában           2014-09-22     summa cum laude       PhD            egyéni

 Simon Edina    témavezető: Tóthmérész Béla és Braun Mihály          környezettudományok           
időpont: 2010. IX. 17. 11:00:00         Környezeti terhelés vizsgálata egyedi elemtartalom alapján   2010-09-28            summa cum laude       PhD     társ

Solymosi Norbert        témavezető: Rózsa Lajos        környezettudományok            időpont: 2009. XII. 16. 11:00:00          Spatial and spatio-temporal studies on pathogens      2010-01-13     summa cum laude       PhD            egyéni

 Szabó László József    témavezető: Tóthmérész Béla             környezettudományok            időpont:2009. I. 26. 11:00:00          Gubacsképző fajegyüttesek szerveződésének vizsgálata tölgy fajok (Quercus spp.) levelein            2009-03-12     summa cum laude       PhD     egyéni

 Tonk Szende-Ágnes    témavezető: Tóthmérész Béla             környezettudományok            időpont: 2013. II. 04. 11:00:00          Living and non-living biomass as biosorbents for heavy metal removal from wastewaters  2013-05-08   cum laude       PhD     egyéni

 Tóth Tímea      témavezetők: Horváth Roland és Kovács Kornél       környezettudományok            időpont: 2010. X. 20. 12:30:00           Heterorhabditis-Photorhabdus rovarpatogén fonálféreg-baktérium szimbiotikus komplexek elterjedése Magyarországon, a baktériumok szerepe a fonálférgek kompetíciós képességében        2010-10-20            summa cum laude       PhD     társ

 Valkó Orsolya témavezetők: Tóthmérész Béla és Matus Gábor         környezettudományok            időpont: 2012. VI. 01. 11:00:00         Spontán szukcesszió, kaszálás, és magvetés segítségével történő gyeprekonstrukció sikerességének vizsgálata eltérő gyeptípusokban       2012-10-29     summa cum laude       PhD     társ

 Várbíró Gábor témavezető: Tóthmérész Béla             környezettudományok            időpont: 2009. XI. 10. 10:30:00          Neurális hálózatok alkalmazása az ökológiai adatok értékelésében   2010-01-13     summa cum laude   Ph                                                                                         

 Varga Katalin  témavezetők: Dévai György és Tóthmérész Béla       környezettudományok            időpont: 2013. V. 24. 10:00:00           Kultúrtáj változása és a környezeti változók hatása futóbogarakra    2013-09-25     summa cum laude       PhD     társ

Vilisics Ferenc témavezető: Tóthmérész Béla             környezettudományok            időpont: 2009. X. 27. 13:00:00          Urbanizációs hatás vizsgálata ászkarák együttesekben (Isopoda: Oniscidea): esettanulmányok magyar és dán GlobeNet vizsgálatokból         2010-01-13     summa cum laude       PhD     egyéni