Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Latest News Hitelesített Publikációs Lista igénylésének elrájársrendje PhD védés esetén

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014. május 15-i ülésén jóváhagyta az egyetem doktori szabályzatának módosítását. A szabályzat V. FEJEZET 15. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelöltnek „a [tudományos munkásságot igazoló] közlemények egy-egy példányát [...] a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár publikációs adatbázisába fel kell töltenie. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz.”

A feltöltés és a hitelesített lista kiadása egyaránt a DEENK által üzemeltetett iDEa Tudóstér nevű portálon zajlik.

A folyamat a következőképpen valósul meg:

1.      A publikációk feltöltése az iDEa Tudóstérbe

a.        A közlemények adatait és pdf változatát (teljes szövegét) a Tudóstér erre létrehozott űrlapján a jelöltnek kell feltöltenie (tudoster.idea.unideb.hu/feltoltes).

b.        Azokat a közleményeket, melyeket az értekezés igazolásához kívánnak felhasználni, a feltöltés során külön meg kell jelölni. Ehhez ki kell pipálni az ,Az értekezés alapjául szolgáló közlemény-e?" jelölőnégyzetét! (A jelölőnégyzet csak a hálózati azonosító / Neptun kód megadása után válik aktívvá. Amennyiben akkor sem, a jelöltnek fel kell vennie a kapcsolatot a tanulmányi felelőssel.)

2.      Hitelesített Publikációs Lista igénylése

a.        A listát a jelöltnek kell megigényelnie az erre a célra létrehozott űrlapon (tudoster.idea.unideb.hu/igenyles).

b.        A feltöltött adatok alapján a könyvtár az adott tudományterület követelményeinek megfelelő előzetes listát generál.

c.        Az előzetes listát a könyvtár e-mailben küldi el a jelöltnek ellenőrzésre.

d.        A lista elfogadásáról, vagy az esetleges változtatásokról a jelölt e-mailben tájékoztatja a könyvtárat (publikaciok@lib.unideb.hu).

e.        Az egyeztetéseket követően a könyvtár elkészíti a végleges listát (az érintett doktori tanács döntésétől függően angol nyelven is).

f.         A nem szerkeszthető pdf formátumban elkészített Hitelesített Publikációs Listát a könyvtár e-mailben küldi el a jelöltnek.

g.        A Listát a jelöltön kívül megkapják:

i.      a témavezető(k),

ii.    a doktori iskola vezetője,

iii.  a doktori iskola titkára,

iv.   a tudományterületi doktori tanács titkára.

iDEa Tudóstér Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

Debrecen, 2014.06.04.

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. a Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 45. a Tel.: (52) 518-600 E-mail publikaciok@lib.unideb.hu a Honlap: tudoster.idea.unideb.hu