Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Welcome Üdvözöljük weblapunkon!


A doktori iskolának hét alprogramja van: Alkalmazott ökológia, Biodiverzitás, Biológia, Biotechnológia, Botanika és Növénybiológia, Hidrobiológia, illetve Kvantitatív és Terresztris Ökológia.
Az élők világát óriási mértékű változatosság jellemzi, amely megnyilvánul a biológia minden szerveződési szintjén. A gének különböző allélok formájában léteznek, óriási a változatosság a fiziológiai mechanizmusok területén, az egyedek talán legfontosabb tulajdonsága, hogy különböznek egymástól viselkedésükben, a társulások és biomok szintjén is hatalmas mértékű a diverzitás. A Biodiverzitás Doktori Program célja a biológiai sokféleség széleskörű tudományos vizsgálata, illetve az ilyen vizsgálatok magas szintű végzésére képes szakemberek képzése. Vizsgáljuk különböző természetvédelmi szempontból veszélyeztetett lepke fajok genetikai diverzitását, és sejten belüli parazitáit; a hangyák és gomba parazitáik/szimbiontáik közös evolúcióját; az életmenet evolúció különböző aspektusait édesvízi hidrákon és legyeken; az egyedi viselkedésbeli különbségek hatását a szülői gondozásra és a szociális viselkedésre; illetve elméleti modellekkel kutatjuk a kooperáció evolúcióját. Eredményeinket a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban közöljük és neves külföldi kutatócsoportokkal állunk szoros munkakapcsolatban.
A Debreceni Egyetemen a botanikus képzés jelentős múltra tekint vissza, amelyet ’Debreceni Iskola’-ként ismert a magyar növénytani kutatásban meghatározó jelentőségű, Soó Rezső által alapított botanikai (elsősorban növényföldrajzi-rendszertani irányultságú) műhely fémjelez. A DE JNPDI Botanika és Növénybiológia Programjában molekuláris taxonómia, filogenetika és filogeográfia, természetvédelmi botanika, terjedésbiológia, növényökológia valamint növényi-metabolizmus, -fiziológia, sejtbiológia, szövettenyésztés, természetes hatóanyag-kutatás területén folytathatók doktori tanulmányok és szerezhető PhD-fokozat. E témakörökben a Növénytani Tanszék témavezetői által irányított doktoranduszok nemzetközi léptékben versenyképes közleményeket publikálnak és értekezéseket védenek meg. Tovább