Doktori programok

A doktori iskolának kilenc doktori programja van: Alkalmazott Ökológia Program, Botanika Program, Evolúció- és Diverzitásbiológia Program, Fermentációs Biotechnológiai és Biomérnöki Program, Funkcionális és Restaurációs Ökológia Program, Hidrobiológia Program, Kvantitatív és Terresztris Ökológia Program, Növénybiológia és Biotechnológiai Program, Biodiverzitás és klímaváltozás doktori program.


Alkalmazott Ökológiai doktori program


Az Alkalmazott Ökológiai doktori program felvállalja az MSc képzésben elsajátított általános és alkalmazott környezettudományi, ökológiai és környezetanalitikai tudás és készség alkalmazását és továbbfejlesztését a képzés keretében. A program lehetőséget biztosít a hazai és nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi problémák kezelését célzó kutatásokba való bekapcsolódásra. A környezetvédelem területén a program kiemelt figyelmet szentel az alkalmazott környezetanalitikai vizsgálatokra, míg a természetvédelem területén a gyakorlati természetvédelemben is alkalmazható, felhasználható kutatásokra, külön hangsúlyt fordítva az alkalmazott agrárökológiai, az alkalmazott erdészeti ökológiai és az alkalmazott urbánökológiai kutatásokra. A program bázisát az Ökológiai Tanszék adja, szoros együttműködésben a társtanszékekkel (Hidrobiológiai Tanszék, Műszeres és Környezetanalitikai Részleg), a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjával és az állami környezetvédelmi és természetvédelmi intézményekkel (a Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság).


Botanika doktori program


A Botanika doktori programon belül a Debreceni Egyetemen a jelentős múltra visszatekintő, korunk lehetőségeinek és kihívásainak megfelelő, széleskörű növénytani képzés folyik. A programon belül a következő témacsoportokon belüli doktori képzésre van lehetőség: Antropogén élőhelyek természeti értékei; Molekuláris taxonómiai, filogenetika és filogeográfia; Természetes és indukált növényi sejthalál folyamatok elemzése növénycitológiai, szövettani és enzimológiai vizsgálatokkal; Vegetációdinamikai vizsgálatok, zuzmó diverzitás és dinamika; Növényi ökofiziológia; Terjedésbiológia; Herbáriumok szerepe hosszú távú folyamatok dokumentálásában. A programhoz kötődik az MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoportja.


Evolúció- és diverzitásbiológia doktori program