Habilitáltak

Bácsi István

 • Időpont: 2015. június 8.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Algapopulációk közötti interakciók, algatársulások diverzitása
 • 12.00 óra - tudományos előadás: Klórozott szénhidrogén szennyezők fitoplankton közösségekre gyakorolt hatása mikrokozmosz kísérletekben
 • Idegen nyelvű előadás: Microcosm experiments testing the toxicity of chlorinated hydrocharbons on natural phytoplankton assemblages

Báldi András

 • Időpont: 2009. december 10.
 • 12.30 óra - tantermi előadás: Élőhelyek szegélyének hatása a biológiai sokféleségre
 • Angol nyelvű előadás: The role of habitat edges at the landscape scale

Cserné Szappanos Henrietta

 • Időpont: 2011. feburár 10.
 • 10.00 óra - tantermi előadás: A kontrakcióra képes sejttípusok speciális feladatokhoz való alkalmazkodásai. A mozgás szerveinek törzsfejlődése.
 • 11.00 óra - tudományos előadás: Elemi kalciumfelszabadulási események fajtái és befolyásolhatóságuk harántcsíkolt izomsejtekben
 • Angol nyelvű előadás: Comparison of voltage-dependent and voltage-independent Ca2+ sparks in skeletal muscle fibres

 

Deák Balázs

 • Időpont: 2018. szeptember 21.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Szikes tájak növényzete mintázatok és alkalmazkodási stratégiák
 • 12.00 óra - tudományos előadás: Táji faktorok szerepe a gyepregenerációban - vegetációfejlődés folyamata egykor csatornanyomvonalakon
 • Idegen nyelvű előadás: Role of historical landscape elements in preserving grassland specialist species - Vegetation responses on micro topography and human disturbances

 

Fekete Erzsébet

 • Időpont: 2009. november 11.
 • 10.00 óra - tantermi előadás: Béta-laktám típusú antibiotikumok bioszintézise és hatásmechanizmusa
 • 11.00 óra - tudományos előadás: Az anoméria és a mutarotáció szerepe a Trichoderma reesifonalas gomba celluláz génjeinek laktóz általi indukciójában
 • angol nyelvű előadás: Mutarotation of D-galactose anomers plays a significant role in the induction of cellulases by lactose in Trichoderma reesei

 

Leiter Éva

 • Időpont: 2017. május 5.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Rekombináns vakcinák (Immunbiokémia, fertőzések és immunitás MSc kurzus)
 • 12.00 óra - tudományos előadás: A glutation metabolizmus vizsgálata Aspergillus nidulans fonalas gombában
 • Idegen nyelvű előadás: Study on the glutathione metabolism of the filamentous fungus Aspergillus nidulans

 

Lendvai Ádám

 • Időpont: 2013. szeptember 10.
 • 11.30 óra - tantermi előadás: Az életmenetek evolúciója
 • 12.30 óra - tudományos előadás: A stresszválasz és az utódgondozás kapcsolata hím házi verebeknél
 • idegen nyelvű előadás: The connection of stress response and parental care in male house sparrows

 

Lengyel Szabolcs 

 • Időpont: 2012. február 20.
 • 12.00 óra - tantermi előadás: A közösségeket alkotó fajok száma, elosztása, fajszám-terület összefüggés és szigetbiogeográfia, a fajgazdagság és produktivitás kapcsolata
 • 13.00 óra - tudományos előadás: Darwin "irtózatos rejtélye" és a hangyák magterjesztő szerepe a zárvatermő növények diverzifikációjában
 • idegen nyelvű előadás: Darwin's "abominable mystery" and the role of seed dispersal by ants in the diversification of angiosperm plants

 

Lövei Gábor

 • Időpont: 2009. december 10.
 • 10.30 óra - tantermi előadás: Az urbanizáció hatása a biodiverzitásra, futóbogarakkal kapcsolatos vizsgálatok alapján
 • Idegen nyelvű előadás: A genetikailag módosított növények környezeti hatásainak nyitott kérdése

 

Magura Tibor

 • Időpont: 2013. szeptember 10.
 • 14.30 óra - tantermi előadás: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra
 • idegen nyelvű előadás: Der Waldmantel und die am Boden aktiven Arthropoden

 

Máthé Csaba

 • Időpont: 2011. november 10.
 • 1.00 óra - tantermi előadás: A növényi sejt citoszkeletonja
 • 12.00 óra - tudományos előadás: A mikrocisztin-LR szövet- és sejtszintű hatásai edényes modellnövényekben
 • angol nyelvű előadás: The effect of the protein phosphotase inhibitory microcystin-LR on the regulation of plant mitosis

Matus Gábor

 • Időpont: 2009. november 11.
 • 12.00 óra - tantermi előadás: A vegetációdinamika alapjai
 • 13.00 óra - tudományos előadás: Egy zempléni rét vegetációdinamikája és restaurációjának lehetősége
 • 14.00 óra - angol nyelvű előadás: Secondary succession in overgrazed Potentillo-Festucetum sandy pastures

Mikóné Hamvas Márta

 • Időpont: 2014. június 26.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Kiválasztó struktúrák, kiválasztott anyagok a hajtásos növényekben
 • 12.00 óra - tudományos előadás: Vízinövények ciantoxinokkal szembeni stresszreakciói
 • Idegen nyelvű előadás: Stress-reaction of some aquatic plant species to cyanatoxins

Molnár V. Attila

 • Időpont: 2013. február 25.
 • 13.30 óra – tantermi előadás: Linné szerepe, jelentősége és kora
 • 14.30 óra - tudományos előadás: Magyarországi orchideák herbáriumi adatbázisa és klímaválasza
 • 15.30 óra- angol nyelvű előadás: The climatic responsiveness of Hungarian Orchids

Pusztahelyi Tünde

 • Időpont: 2009. április 16.
 • 11.00 óra - tudományos előadás: Kitinolítikus fehérjék gazdaságos előállítása
 • 13.00 óra - tantermi előadás: Toxinogén gombák, mikotoxinok

Revákné Markóczi Ibolya

 • Időpont: 2014. május 21.
 • 12.00 óra - magyar nyelvű tantermi előadás: A természettudományos problémamegoldás folyamata kisiskolás korban
 • 13.00 óra - tudományos előadás: A természettudományos problémamegoldási folyamat dimenzióinak vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában
 • 14.00 óra - idegen nyelvű előadás: Investigation of dimensions of science problem solving process at primary level

Rózsa Lajos

 • Időpont: 2009. január 14.
 • 11.00 óra – tantermi és idegen nyelvű előadás: Paraziták és pathogének virulenciájának evolúciója

Schmera Dénes

 • Időpont: 2010. október 4.
 • 11.00 óra – tantermi előadás: Mozgás és közösségi mintázatok, interakciók
 • 12.00 óra – tudományos előadás: Felaprózó tegzesek térbeli szerveződése egy gázló élőhelyen. Vajon van kompetíció a fajok között?
 • idegen nyelvű előadás: Spatial organisation of shredder guild of caddisflies (Trichoptera) in a riffle. Searching for the effect of competition.

Simon Edina

 • Időpont: 2015. június 30.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Az utódgondozás evolúciója
 • 12.00 óra - tudományos előadás: Városiasodás hatásának becslése falevelek és ülepedő por elemösszetétele alapján
 • Idegen nyelvű előadás: Distribution of toxic elementsin ground beetles along an urbanization gradient

Székely Tamás

 • Időpont: 2017. április 05.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Az antropogén tevékenységek hatása szárazföldi ökoszisztémák elemkörforgására
 • 12.00 óra - tudományos előadás: A szaporodási rendszerek evolúciója, konfliktus és kooperáció
 • Idegen nyelvű előadás: The significance of adult sex ratio for breeding systems

Török Péter

 • Időpont: 2012. június 27.
 • 12.00 óra – tantermi előadás: Növényi terjedés fogalma, célja és szerepe a növényközösségekben
 • 13.00 óra – tudományos előadás: Alkalmazható-e a gyepesítés gyomok visszaszorítására? – magvetés gyepesítés korábbi szántóterületeken
 • idegen nyelvű előadás: Restoring glassland biodiversity: Sowing low-diversity seed mixtures can lead to rapid favourable changes

Valkó Orsolya

 • Időpont: 2017. szeptember 22.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Gyepek természetvédelmi kezelése - kaszálás, legeltetés, égetés
 • 12.00 óra - tudományos előadás: Szikes gyepek természetvédelmi kezelése kontrollált égetéssel
 • Idegen nyelvű előadás: Supporting biodiversity of alkali glasslands by prescribed burning - A multi-species approach

Végvári Zsolt

 • Időpont: 2013. december 3.
 • 11.00 óra - tantermi előadás: Földön fészkelő madárfajok védelme
 • 12.00 óra - tudományos előadás: A klímaváltozás fenológiai hatásai
 • idegen nyelvű előadás: Phenological effects of climate change

 

Nagydoktori

Borics Gábor

 • DSc fokozatot megszerezte: 2017. december 15.

Erős Tibor

 • DSc fokozatot megszerezte: 2018. június 22.

Karaffa Levente

 • DSc fokozatot megszerezte: 2017. december 15.

Lengyel Szabolcs

 • DSc fokozatot megszerezte: 2014. június 20.

Magura Tibor

 • DSc fokozatot megszerezte: 2012. december 5.

Molnár V. Attila

 • DSc fokozatot megszerezte: 2015. június 19.

Pecsenye Katalin

 • Sikeres habitusvizsgálat után az értekezés eljárásra lett bocsájtva.

Székely Tamás

 • DSc fokozatot megszerezte: 2017. március 24.

Szép Tibor

 • DSc fokozatot megszerezte: 2009.

Török Péter

 • DSc fokozatot megszerezte:2016. június 24.

Vasas Gábor

 • DSc fokozatot megszerezte: 2015. június 19.

Végvári Zsolt

 • DSc fokozatot megszerezte: 2017. március 24.
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 13. 10:28